In november 2007 ontvangt Tim de Wolf de Muziekprijs 2007 van het Prins Bernhard Cultuurfonds voor zijn discografisch werk met betrekking tot de Nederlandse Antillen en Aruba. Het aan de prijs verbonden geldbedrag dient te worden besteed aan vergelijkbaar onderzoek. Voor het het Prins Bernhard Fonds is een projectvoorstel opgesteld.

Onderzoeksvoorstel fonografische activiteiten in Nederlands IndiŽ, 1903-1950.

Dit voorstel heeft de goedkeuring van het Prins Bernhard Fonds ontvangen. Begin 2010 is (in deeltijd) met het onderzoek begonnen. Dit heeft tot zover geresulteerd in een publicatie in De Weergever 33e jaargang no. 1 2011; Een verkenning: Fonografische activiteiten in Nederlands IndiŽ, 1903-1950.