In 1996 start Tim de Wolf, met een subsidie van het Prins Claus Fonds, het project 'Disconan Bieuw' (in oude spelling Papiaments voor 'oude platen'). Het onderzoek richt zich op lokaal opgenomen Antilliaanse en Arubaanse  78 toeren grammofoonplaten (periode 1943-1958). In 1999 is dit onderzoek uitgemond in de publicatie Discography of Music from the Netherlands Antilles & Aruba. In 2001 is al het materiaal, gedigitaliseerd, in de vorm van een serie van 30 cd's, ter beschikking gesteld aan lokale archieven en bibliotheken.

In 2004 wordt door Tim de Wolf - in samenwerking met SPLIKA - een nieuw onderzoek opgestart, ditmaal met de titel 'Disconan Bieu'  (huidige spelling Papiaments voor 'oude platen'). Subsidie wordt verkregen van het Prins Bernhard Cultuurfonds (Nederland en de Nederlandse Antillen en Aruba), het Prins Claus Fonds, de Mondriaan Stichting, het ThuisKopieFonds en het VSB Fonds. Dit onderzoek richt zich op de lokaal opgenomen Antilliaanse en Arubaanse  grammofoonplaten (periode 1958-1971).  Binnen niet al te lange tijd zal een uitgebreide discografie verschijnen. Het materiaal zal kort daarna digitaal ter beschikking worden gesteld aan lokale archieven en bibliotheken.

In 2009 is door de Stichting Geschiedenis Geluidsregistratie in samenwerking met Tim de Wolf gewerkt aan fondsenwerving voor conservering, digitalisering en inventarisering van het geluidsbandenarchief van Radio Hoyer op Curaçao. Het onderzoeksvoorstel is gehonoreerd en in 2010 is gestart met dit project. In 2013 is dit project afgerond.

Eind 2015 is gestart met de digitalisering van 115 lakplaten afkomstig uit het archief van Radio Hoyer. De digitalisering is inmiddels voltooid. Dit project kon worden gerealiseerd dankzij bijdragen van het Mondriaan Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied.  

Hier kunt u diverse documenten met betrekking tot deze projecten lezen.

Disconan Bieuw

Disconan Bieu

Geluidsbanden archief Radio Hoyer

Lakplaten archief Radio Hoyer